Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 Informujemy, że od poniedziałku, 19 października ZSB-G przechodzi na tryb kształcenia na odległość.

Od dnia 19.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 8.00-15.00, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne ewentualnej wizyty.


Zdalne nauczanie będzie kontynuowane w dn. 18.01 - 14.03.2021 r., praktyczna nauka zawodu zostanie wznowiona od 25.01.2021 r. (po zakończeniu części praktycznej egzaminów zawodowych).

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH od 1.02.2021 r. do 14.03.2021 r.


 

upCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku zaprasza uczniów, którzy ukończyli 18 lat do udziału w warsztatach w formie spotkań online. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wcześniejsze zalogowanie się za pomocą strony internetowej:

https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-spotkanie-warsztaty/

Propozycje spotkań warsztatowych online:

 

Nazwa zajęć

Termin

Zakres tematyczny

Termin zgłoszeń

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Spotkanie on-line

26.01.2021

10.00-12.00

·      działania przygotowawcze pomocne w założeniu własnej firmy

·      formalności przy podejmowaniu działalności gospodarczej

·      sposoby rejestrowania

·      wypełnienie wniosku rejestracyjnego CEIDG-1

22.01.2021

Podlaski rynek pracy – przegląd aktualnych ofert

Spotkanie on-line

27.01.2021

10.00-12.00

·      internetowe źródła ofert pracy  

·      omówienie wybranych ofert

·      dyskusja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i alternatywnych źródeł ofert pracy

25.01.2021

Elementy biznesplanu

Spotkanie on-line

28.01.2021

10.00-12.00

·      definicja i użyteczność biznesplanu

·      struktura biznesplanu

·      zasady tworzenia biznesplanu

26.01.2021

Harmonogramy pozostałych warsztatów można znaleźć na stronie internetowej WUP (w zakładce terminy warsztatów) oraz Facebooku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku.

http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/1505219-terminy-warsztatow

https://www.facebook.com/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-w-Bia%C5%82ymstoku

H. Dzięgielewska – doradca zawodowy

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top