Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

upCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku zaprasza uczniów, którzy ukończyli 18 lat do udziału w warsztatach w formie spotkań online. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wcześniejsze zalogowanie się za pomocą strony internetowej:

https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-spotkanie-warsztaty/

Propozycje spotkań warsztatowych online:

 

Nazwa zajęć

Termin

Zakres tematyczny

Termin zgłoszeń

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Spotkanie on-line

26.01.2021

10.00-12.00

·      działania przygotowawcze pomocne w założeniu własnej firmy

·      formalności przy podejmowaniu działalności gospodarczej

·      sposoby rejestrowania

·      wypełnienie wniosku rejestracyjnego CEIDG-1

22.01.2021

Podlaski rynek pracy – przegląd aktualnych ofert

Spotkanie on-line

27.01.2021

10.00-12.00

·      internetowe źródła ofert pracy  

·      omówienie wybranych ofert

·      dyskusja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i alternatywnych źródeł ofert pracy

25.01.2021

Elementy biznesplanu

Spotkanie on-line

28.01.2021

10.00-12.00

·      definicja i użyteczność biznesplanu

·      struktura biznesplanu

·      zasady tworzenia biznesplanu

26.01.2021

Harmonogramy pozostałych warsztatów można znaleźć na stronie internetowej WUP (w zakładce terminy warsztatów) oraz Facebooku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku.

http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/1505219-terminy-warsztatow

https://www.facebook.com/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-w-Bia%C5%82ymstoku

H. Dzięgielewska – doradca zawodowy

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top