Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W ramach promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej absolwentów dnia 09.01.2018r. odbyło się spotkanie informacyjne uczniów klas czwartych z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - p. Joanną Krysiuk i p. Renatą Sikorską. Podczas spotkania omówione zostały podstawowe usługi rynku pracy świadczone osobom zarejestrowanym w urzędzie.

Do form wsparcia należy min. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy finansowej  w formie bonów stażowych lub szkoleniowych dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia.

Szczegółowe informacje: http://bialystok.praca.gov.pl/  

Doradca zawodowy: Halina Dzięgielewska

20180109 121611

20180109 1245210

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top