Drukuj

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaowocowała szeregiem działań, których zadaniem była promocja czytelnictwa. 

We wrześniu zorganizowaliśmy plenerową akcję Narodowego Czytania „Balladyny”. Miłym październikowym akcentem (Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych!)  było otrzymanie od pary prezydenckiej pięknego wydania tego dramatu Juliusza Słowackiego i podziękowania za udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu.

Młodzież brała udział w konkursach na hasła promujące czytanie i zdjęcia z książką, które ukazywały się sukcesywnie na FB szkoły i nadal będą wykorzystywane do promocji czytelnictwa.

Uczniowie pisali recenzje swoich ulubionych książek, które zostały opublikowane w grudniowym wydaniu gazetki szkolnej „Słowo do Słowa”, poświęconym  realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaś przedstawiciele klas maturalnych sprawdzili swoją wiedzę o lekturach w  Quizie ze znajomości lektur szkolnych, który odbył się drogą elektroniczną. Wyniki wszystkich konkursów zostały zamieszczone w gazetce szkolnej.

 Na lekcjach plastyki młodzież klas pierwszych tworzyła prace, które mogłyby stać się okładką książki lub zakładką do lektury. Efekty ich pracy można oglądać na wystawie, która znajduje się w holu przy bibliotece.

Uczestniczyliśmy także w konkursach międzyszkolnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury :  plastycznym „Białystok wczoraj - dziś - jutro”  (nagroda publiczności), recytatorskich online : „Wolność kocham i rozumiem” oraz „Pieśń to dziś będzie wasza, pieśń to będzie moja” ( z okazji 42. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża), poetyckim  „Katyń – słowo i pamięć” w Książnicy Podlaskiej.

 Czas pandemii uniemożliwił bezpośrednie spotkania z pisarzami, ale  poradziliśmy sobie z tym problemem. Wzięliśmy udział w spotkaniu online zorganizowanym przez Książnicę Podlaską z autorem książek sensacyjno – szpiegowskich  Vincentem V. Severski („Nielegalni”, „Nieśmiertelni”).W ramach Festiwalu Literackiego „Na pograniczu kultur” mogliśmy obejrzeć spotkanie autorskie z Jerzym Bralczykiem – znanym językoznawcą oraz Zygmuntem Miłoszewskim – cenionym pisarzem. Wysłuchaliśmy także rozmowy z Michałem Rusinkiem – językoznawcą, byłym sekretarzem noblistki Wisławy Szymborskiej.  Książki autorstwa wszystkich wymienionych pisarzy czekają w bibliotece szkolnej.

Na bieżąco informujemy na szkolnej stronie FB o spotkaniach z pisarzami, które są organizowane przez Książnicę Podlaską, z którą współpracujemy. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie mogli obejrzeć przygotowaną specjalnie dla nich ciekawą prezentację o Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 15 tys. zł zakupiliśmy 610 książek, które są już opracowane w najnowszej wersji programu bibliotecznego Mol, oklejone kodami i gotowe do wypożyczenia. Razem z ogromną ilością nowości wydawniczych zawitała do nas nowoczesna technologia: program Mol Net + i czytniki kodów kreskowych.

 Zapraszamy!

 Nauczyciele bibliotekarze

Iwona Milewska

Sylwia Karczewska

Dorota Woińska - Żmujdzin