Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zestaw logotypow kolorowych EFS1Informujemy, że od 25 września 2017r. rusza rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej", a tym samym rekrutacja na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I, II, III i do Programu Stypendialnego (kl. II i III).

 Zajęcia pozalekcyjne, które rozpoczną się już w październiku: zajęcia wyrównujące z matematyki "Dwa plus dwa" (ucz. kl. I, II, III), zajęcia rozwijające z fizyki "Eksperyment z fizyką" (ucz. kl. I, II, III), zajęcia przygotowujące do matury z matematyki (kl. III), zajęcia przygotowujące do matury z fizyki (kl. III), zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów (OWIUB, OWGiK, Olimpiada Wiedzy o OZE).

 

Deklaracje udziału w projekcie i deklaracje udziału w zajęciach dodatkowych uczniowie wypełnią w czasie spotkań informacyjnych, które zostaną przeprowadzone do 29.09.2017r. Szczegóły udziału, terminy, regulaminy, osoby do kontaktu zostaną podane w trakcie spotkań. Zapraszamy!

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top