Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rekrutacja do technikum rozpoczęta!

Termin składania wniosków: 16 maja - 20 czerwca

Link do systemu rekrutacji: https://bialystok.e-omikron.pl/


 

ZaproszenieDniOtwarte

Rusza kolejna edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017/2018. W poprzednim roku uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuł laureata I miejsca etapu centralnego z pomysłem: „ Miasto stawia na Słońce – czyli wykorzystanie danych GIS do obliczenia potencjału solarnego budynków miejskich”.

 

Konkurs składa się z dwóch bloków:

 • Blok A – Innowacje Techniczne - opis innowacyjnego pomysłu w wybranej kategorii:
  • P – pomoc dydaktyczna
  • E – pomysł ekologiczny
  • R – pomysł techniczny
  • U – usprawnienie softwarowo – techniczne
 • Blok B – Wynalazczość – napisanie testu z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Blok ten dzieli się na trzy etapy.

Sukces odniesiony w Olimpiadzie daje możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wszystkich kwalifikacji zawodowych oraz indeks na uczelnie techniczne. Osoby które zajmą wysokie miejsca będą mogły ubiegać się o stypendium za Innowacyjną Myśl Techniczną wręczane co roku przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Przy dobrych wynikach w nauce osoby te będą miały większe szanse przy rekrutacji do programu stypendialnego projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej".

WSZYSTKIE OSOBY CHĘTNE, BEZ WZGLĘDU NA ZAWÓD KTÓRYM SIĘ KSZTAŁCĄ, ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE  10 PAŹDZIERNIKA 2017r. (wtorek) o godzinie 11 30 w ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Linki:

Zapraszają:

mgr inż. Bogumił Janiszewski

mgr inż. Tomasz Rolak

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top