Witamy na nowej platformie, utworzonej na potrzeby realizacji projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Zapraszamy nauczycieli ZSB-G do tworzenia kursów wspomagających proces dydaktyczny, a uczniów zachęcamy do aktywnego korzystania z udostępnianych zasobów.