Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Sto

SZTUKA TEGO, CO NIEWIDOCZNE Z FIRMĄ STO


    Architektura jest sztuką zamykania przestrzeni zgodnie z określoną funkcją społeczną. Zachwyca nas piękno konstrukcji, ale nie zawsze spełnia wszystkie zasady fizyki budowli stwarzających komfort użytkowania.
    Współczesna architektura stawia wielkie wyzwania przed architektami i konstruktorami w kwestii skutecznych rozwiązań akustycznych. Przyzwyczailiśmy się do wysokich wymagań akustycznych stawianych budynkom kwalifikowanym, takim jak: teatr, filharmonia czy opera.
    A co z innymi budynkami użyteczności publicznej?
    Odpowiedzi na to pytanie udzielał młodzieży kształcącej się w zawodzie technik budownictwa Pan Sebastian Szarejko – specjalista w zastosowaniu systemów akustycznych firmy STO na szkoleniu technicznym przeprowadzonym w naszej szkole w dniu 14.12.16r.

    Uczniowie zostali zapoznani z rygorystycznymi wymaganiami normy akustycznej która będzie obowiązywała od 2017 r. Prowadzący szkolenie zaprezentował systemy stworzone przez firmę STO, które optymalizują akustykę w pomieszczeniach każdego typu.
    To spotkanie zapewne pozwoli odpowiedzieć uczniom na zadane pytania, czy :
- architekci muszą zmniejszyć walory estetyczne, aby zrealizować wymagania akustyczne
- zasada „im ciszej tym lepiej” – powinna być zawsze wykorzystywana w budownictwie