Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rozkład zajęć

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 9 lutego 2015r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1D

1G
1H
1S
1Z
2A
2B
2E
2D
2G
2H
2S
2Z
3A
3B
3E
3D
3G
3H
3S
4A

4B
4E

4C
4D
4G
4H

Małgorzata Sutuła (MS)
Robert Chyży (RC)
Stanisława Krawczuk (SK)
Urszula Malczyńska (UM)
Beata Bolek (BB)

Wioletta Fedorowicz (WF)
Sylwia Karczewska (KA)
Dorota Puciłowska (DP)
Elżbieta Zajkowska (EZ)
Artur Maciorowski (MA)
Katarzyna Matwiejuk (MT)

Małgorzata Rząca (RZ)   

Urszula Suchocka (US)
Urszula Zdanowicz (UZ)
Dorota Żamojda (DŻ)
Dorota Cyrulik (DC)
Magdalena Otto (MO) 
Marta Żolądkowska (MŻ)
Robert Peciak (RP)
Marek Żmujdzin (ŻM)
Bogdan Rudziński (BR)
Renata Kowalko (RK)
Elżbieta Cybulińska (EC)    Krystyna Sadowska (SD)
Paweł Klim (PK) 
Joanna Chrapowicka (JC)
Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Anna Malesińska (AM)
Ewa Sieśkiewicz (ES)
Marzena Sikorska (SI)
Tadeusz Rutkowski (TR) 
Piotr Grzybko (PG)
Zbigniew Kulikowski (ZK) 

Jarosław Nowiczkow (JN)  
Katarzyna Półtorak (KP)     
Romuald Waszkiewicz (RW)
Jan Troc (JT)
ks. Adam Szczesiul (SC)
Małgorzata Święcka (MŚ)   
Barbara Toczydłowska (BA)
Igor Balejko (IB)
Barbara Białobrzeska (BI)    
Lucyna Brajer (LB)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Monika Piotrowska (MP)    
Małgorzata Radziszewska (MR)
Anna Rudzińska (AR)      
Maciej Stefanowicz (ST)      
Agnieszka Sujeta (SA)
Szczepan Antuszewski (An)
Stanisław Kołtun (KO)
Ewa Korbut-Papciak (EK)
Tomasz Rolak (RO)
Kamil Radzajewski (RA)    
Adam Sadowski (AS)
Kamila Klimowicz (KK)
Anna Krajewska (KR)      
Katarzyna Sztabińska (KS)
Bogumił Janiszewski (BJ)
Danuta Jurkowska (DJ)
Krzysztof Mirończuk (MI)    
Grzegorz Pawełko (GP)     
Sylwia Tomkiel (TO)     
Małgorzata Wilczewska (MW) 
Halina Dzięgielewska (HD)