Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rozkład zajęć

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 1 września 2014r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1D

1G
1H
1S
1Z
2A
2B
2E
2D
2G
2H
2S
2Z
3D
3S
4A

4B
4E

4C
4D

Małgorzata Sutuła (MS)
Stanisława Krawczuk (SK)
Robert Chyży (RC)
Urszula Malczyńska (UM)
Beata Bolek (BB)

Wioletta Fedorowicz (WF)
Sylwia Karczewska (KA)
Dorota Puciłowska (DP)
Elżbieta Zajkowska (EZ)
Joanna Chrapowicka (JC) 

Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Anna Malesińska (AM)
Ewa Sieśkiewicz (ES)

Marzena Sikorska (SM) 

Dorota Cyrulik (CD)
Magdalena Otto (MO)
Marta Żolądkowska (MŻ)
Artur Maciorowski (MA)
Katarzyna Matwiejuk (KM)

Marta Piekarska (PI)
Małgorzata Rząca (RZ)
  

Urszula Suchocka (US)    
Dorota Żamojda (DŻ)   
Renata Kowalko (RK)
Halina Dzięgielewska (HD)  
Robert Peciak (RP)  
Marek Żmujdzin (ŻM)   
Paweł Klim (PK)
Elżbieta Cybulińska (EC)    
Krystyna Sadowska (KS)    
Jan Troc (JT)
ks. Adam Szczesiul (SC)  

Małgorzata Święcka (MŚ)   
Barbara Toczydłowska (BA)    
Piotr Grzybko (PG)
Zbigniew Kulikowski (ZK)       
Jarosław Nowiczkow (JN)    
Katarzyna Półtorak (KP)     
Romuald Waszkiewicz (RW)      
Igor Balejko (IB)
Barbara Białobrzeska (BI)    
Lucyna Brajer (LB)
Monika Piotrowska (MP)     
Małgorzata Radziszewska (MR) Tomasz Rolak (RO)
Anna Rudzińska (AR)      
Maciej Stefanowicz (ST)      
Agnieszka Sujeta (SA)
Ewa Korbut-Papciak (EK)     
Adam Sadowski (AS)
Anna Krajewska (KR)      
Katarzyna Sztabińska (KS)
Kamila Klimowicz (KK)     
Bogumił Janiszewski (BJ)       
Grzegorz Pawełko (GP)      
Sylwia Tomkiel (TO)     
Małgorzata Wilczewska (MW) 
Bogdan Rudziński (BR)       
Tadeusz Rutkowski (TR)
Szczepan Antuszewski (An)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Stanisław Kołtun (KO)
Kamil Radzajewski (RA)