Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rozkład zajęć

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 23 maja do 24 czerwca 2016r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1E
1D

1G
1H
1S
1Z
2A
2B
2D
2G
2H
2S
2Z
3A
3B
3E
3D
3G
3H
3S
3Z

Małgorzata Sutuła (MS)
Robert Chyży (RC)
Stanisława Krawczuk (SK)
Urszula Malczyńska (UM)
Beata Bolek (BB)

Wioletta Fedorowicz (WF)
Sylwia Karczewska (KA)
Dorota Puciłowska (DP)
Grażyna Potocka-Okońska (GO)
Elżbieta Zajkowska (EZ)
Katarzyna Matwiejuk (MT)
Marta Piekarska (PI)
Małgorzata Rząca (RZ)   

Urszula Suchocka (US)
Urszula Zdanowicz (UZ)
Dorota Żamojda (DŻ)
Dorota Cyrulik (DC)
Magdalena Otto (MO) 
Marta Żolądkowska (MŻ)
Aneta Paszkowska (AA)
Robert Peciak (RP)
Marek Żmujdzin (ŻM)
Bogdan Rudziński (BR)
Renata Kowalko (RK)
Elżbieta Cybulińska (EC)   
Krystyna Sadowska (SD)
Paweł Klim (PK) 
Łukasz Zdankowski (ŁZ)
Joanna Chrapowicka (JC)
Marek Gładzki (MG)
Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Anna Malesińska (AM)
Ewa Sieśkiewicz (ES)
Marzena Sikorska (SI)

Tadeusz Rutkowski (TR) 
Piotr Grzybko (PG)
Zbigniew Kulikowski (ZK)
Jarosław Nowiczkow (JN)
Dorota Ponikarczyk (PO)
Paweł Waliński (PW)
Jan Troc (JT)
ks. Adam Szczesiul (SC) 
Małgorzata Święcka (MŚ)
Barbara Toczydłowska (BA)
Igor Balejko (IB)
Barbara Białobrzeska (BI)
Lucyna Brajer (LB)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Monika Piotrowska (MP)
Małgorzata Radziszewska (MR)
Maciej Stefanowicz (ST)
Agnieszka Sujeta (SA)
Szczepan Antuszewski (An)
Stanisław Kołtun (KO)
Ewa Korbut-Papciak (EK)
Magdalena Kozłowska-Lewoc (MK)
Tomasz Rolak (RO)
Kamil Radzajewski (RA)
Anna Krajewska (KR)
Katarzyna Sztabińska (KS)
Bogumił Janiszewski (BJ)
Grzegorz Pawełko (GP)
Elżbieta Rynkowska (ER)
Małgorzata Wilczewska (MW)