Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rozkład zajęć

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 26 maja 2014r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1E

1D
1S
1Z
1G
1H
2A
2B
2E
2D
2S
2G
2H
3A
3B
3E

3C
3D

3G
3H

Małgorzata Sutuła (MS)
Stanisława Krawczuk (SK)
Robert Chyży (RC)
Urszula Malczyńska (UM)
Beata Bolek (BB)

Wioletta Fedorowicz (WF)
Grażyna Okońska (GO)
Dorota Puciłowska (DP)
Elżbieta Zajkowska (EZ )
Joanna Chrapowicka (JC) 

Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Anna Malesińska (AM)
Marzena Sikorska (SM) 

Dorota Cyrulik (CD)
Krzysztof Matwiejczyk (Mk)
Magdalena Otto (MO)
Marta Żolądkowska (ŻM)
Artur Maciorowski (MA)
Katarzyna Matwiejuk (KM)

Marta Piekarska (Pi)   
Urszula Suchocka (US)  
Urszula Zawadzka (UZ)   
Dorota Żamojda (DŻ)   
Renata Kowalko (RK)
Halina Dzięgielewska (HD)  
Urszula Strzelińska (SU)
Aneta Paszkowska (AP)  

Robert Peciak (RP)  
Marek Żmujdzin (MŻ)   
Paweł Klim (PK)
Elżbieta Cybulińska (EC)    
Krystyna Sadowska (KS)    
Jan Troc (JT)

ks. Adam Szczesiul (ks)   
Małgorzata Święcka (MŚ)   
Barbara Toczydłowska (BT)    
Piotr Grzybko (PG)
Zbigniew Kulikowski (ZK)       
Jarosław Nowiczkow (JN)    
Katarzyna Półtorak (Pó)     
Tomasz Łaciński (TŁ)       
Igor Balejko (IB)
Barbara Białobrzeska (Bi)    
Lucyna Brajer (LB)
Monika Piotrowska (MP)     
Małgorzata Radziszewska (RM) Tomasz Rolak (RT)
Anna Rudzińska (AR)      
Maciej Stefanowicz (St)      
Agnieszka Sujeta (SA)
Ewa Korbut-Papciak (EK)     
Adam Sadowski (AS)
Anna Krajewska (Kr)      
Katarzyna Sztabińska (Sz)
Kamila Klimowicz (KK)     
Bogumił Janiszewski (BJ)   
Teresa Kropiewnicka (TK)    
Grzegorz Pawełko (GP)      
Sylwia Tomkiel (ST)     
Elżbieta Rynkowska (ER)  Małgorzata Wilczewska (MW) 
Bogdan Rudziński (BR)       
Tadeusz Rutkowski (TR)
Szczepan Antuszewski (An)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Magdalena Kozłowska-Lewoc (MK)