Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Laureaci OITiW odebrali nagrody

IMG 4709Dnia 9 czerwca uczniowie: Damian Rutkowski II H oraz Hubert Mitrosz II Z pod opieką Pana mgr inż. Bogumiła Janiszewskiego odebrali nagrody za wygranie etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A w kategorii pomysł ekologiczny. Uroczystość miała miejsce  w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

Blok A Olimpiady Innowacji Technicznych polega na opisaniu swojego pomysłu w 4 kategoriach:

- pomysł techniczny,
- usprawnienie softwerowo – techniczne,
- pomysł ekologiczny,
- pomoc edukacyjna.

Pracę można wykonać w formie:

- opisowej pracy badawczej,
- wykonanie modelu lub symulacji,
- napisanie aplikacji,
- nagranie filmu itp.

Praca naszych uczniów wygrała kategorię pomysł ekologiczny zajmując I miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej!

Najważniejszy jest pomysł i chęć do pracy – jak przyznają laureaci Hubert i Damian z klas II.

Praca naszych laureatów nosiła nazwę: „Miasto stawia na słońce – czyli wykorzystanie danych GiS do obliczenia potencjału solarnego budynków miejskich”

W skrócie opisując zamysł pracy, nasz zespół skupił się na pokazaniu, że ogólnodostępne dane GiS z miejskiego portalu GiS Białystok mogą posłużyć do obliczenia potencjału solarnego budynku. W pracy podkreślone i opisane było to, że może zrobić to zwykły Kowalski nie wychodząc z domu. W projekcie połączone zostały 2 dziedziny naukowe takie jak: GiS (pol. Geograficzny System Informacji) będący informatyczną częścią Geodezji oraz nauki o odnawialnych źródłach energii.

Na pytanie dlaczego warto było wziąć udział w Olimpiadzie uczniowie odpowiadają:

- uzupełniliśmy swój zakres wiedzy z dziedziny geoinformatyki, GiS, OZE co spowoduje poszerzenie horyzontów  i będzie mogło wpłynąć nasz dalszy rozwój osobisty,
- spotkaliśmy się z laureatami oraz ludźmi dbającymi o rozwój innowacji i patentów w Polsce,
- dostaliśmy cenne nagrody rzeczowe,
- dostaliśmy indeksy na Wyższe Uczelnie Techniczne,
- zostaliśmy zwolnieni z części teoretycznej wszystkich egzaminów z klas: II, III, IV,
- dostaliśmy więcej motywacji do pracy oraz zobaczyliśmy, że ciężka praca i zaangażowanie jest doceniane.

W całym tym przedsięwzięciu nie można zapomnieć o opiekunach pracy Panu mgr inż. Tomaszowi Rolakowi i Panu mgr inż. Bogumiłowi Janiszewskiemu, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem poprawiali, instruowali, podpowiadali i tłumaczyli zagadnienia ze swoich dziedzin naukowych. Opiekunowie zostali przez organizatorów nazwani tytułem „ Pedagoga Inspirującego Młodzież”.

Pamiętajmy, żeby nie spocząć na Laurach i dalej rozwijać się zawodowo i osobiście.

Jeżeli masz innowacyjny pomysł w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, chciałbyś go opisać, nie wiesz jak oraz chciałbyś wziąć udział w kolejnej edycji Olimpiady wyraź taką chęć zgłaszając się do :

- Pana mgr inż. Tomasza Rolaka
- Pana mgr inż. Bogumiła Janiszewskiego

mgr inż. Bogumił Janiszewski
mgr inż. Tomasz Rolak