Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Kalendarz 2013/2014

 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2.IX.2013
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum 25.IV.2014
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  27.VI.2014
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  20-24.I.2014
 Terminy klasyfikacji rocznej  18-26.VI.2014
 Terminy ferii zimowych  27.I.-09.II.2014
 Zimowa przerwa świąteczna  23-31.XII.2013
 Wiosenna przerwa świąteczna  17-22.IV.2014
 Rekolekcje  III/IV.2014
 Egzamin maturalny  05-30.V.2014
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  23-27.VI.2014
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe wg szczegółowego harmonogramu
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne) 27.IX.2013
 Zebranie rodziców uczniów klas II i III 25-26.IX.2013
 Wywiadówka ogólnoszkolna  27.XI.2013
 Śródroczne zebrania z rodzicami 22-23.I.2014
 Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  09.IV.2014
 Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  10-13.VI.2014
 Posiedzenie Rady Rodziców  27.IX.2013
 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2013/2014  31.VIII.2013
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  21.I.2014
 Plenarne śródroczne posiedzenie R.P.  24.I.2014
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  16.IV.2014
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  18.VI.2014
 Plenarne roczne posiedzenie R.P.  26/27.VI.2014
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg.planów pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości 08.XI.2013
Jasełka Bożonarodzeniowe  20.XII.2013
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej  23.I.2014
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30.IV.2014
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I 27.IX.2013
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  11.X.2013
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  12.XII.2013
 Pożegnanie absolwentów szkoły  25.IV.2014
 Etap okręgowy  OWiUB  III.2014
 Studniówka  I.2014
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW 9 - 10.IX.2013
 DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO
 III 2014
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ,
TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, PREORIENTACJA
 III-VI 2014
 XI.2013 - III.2014
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2013
 I 2014

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

07 I 2014
2 V 2014
5, 6, 7 V 2014
20 VI 2014
23 VI 2014