Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Kalendarz 2015/2016

 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2016
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum 29 IV 2016
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24 VI 2016
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  18 - 22 I 2016
 Terminy klasyfikacji rocznej  20 - 23 VI 2016
 Terminy ferii zimowych  25 I - 07 II 2016
 Zimowa przerwa świąteczna  23 XII 2015 - 03 I 2016
 Wiosenna przerwa świąteczna  24 - 29 III 2016
 Rekolekcje  III 2016
 Egzamin maturalny  04 - 27 V 2016
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wg szczegółowego harmonogramu
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe wg szczegółowego harmonogramu
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne) 22 IX 2015
 Zebranie rodziców uczniów klas II i III 23 IX 2015
 Wywiadówka ogólnoszkolna 27 XI 2015
 Śródroczne zebrania z rodzicami 21-22 I 2016
 Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  22 IV 2016
 Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  13 - 18 VI 2016
 Posiedzenie Rady Rodziców  23 IX 2015
 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2013/2014  31 VIII 2015
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  19 I 2016
 Plenarne śródroczne posiedzenie R.P.  22 I 2016
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  26 IV 2016
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  20 VI 2016
 Plenarne roczne posiedzenie R.P.  23/24 VI 2016
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg.planów pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości 10 XI 2015
Jasełka Bożonarodzeniowe 22 XII 2015
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej 21 I 2016
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29 IV 2016
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I 22 IX 2015
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 X 2015
 Uroczyste obchody Święta Szkoły 9 X 2015
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły 29 IV 2016
 Etap okręgowy  XXXIV OWiUB  III 2016
 Studniówka  I 2016
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW 7 - 8 IX 2015
 DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO
VI 2016
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ, TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 PREORIENTACJA
 III-V 2016
 XI 2015 - III 2016
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2015
 I 2016

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

09 X 2015 (Gala Jubileuszowa 70-lecia Szkoły)

07 I 2016 (Boże Narodzenie prawosławne)

02 V 2016
27 V 2016 (piątek po Bożym Ciele)
4, 5, 6 V 2016 (egzamin maturalny)
17 VI 2016 (cz. pisemna egz. potw. kwalifikacje w zawodzie)