Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Kalendarz 2014/2015

 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2014
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum 24 IV 2015
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 VI 2015
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  19 - 23 I 2015
 Terminy klasyfikacji rocznej  22 - 26 VI 2015
 Terminy ferii zimowych  26 I - 08 II 2015
 Zimowa przerwa świąteczna  22 - 31 XII 2014
 Wiosenna przerwa świąteczna  02 - 07 IV 2015
 Rekolekcje  III 2015
 Egzamin maturalny  04 - 29 V 2015
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe wg szczegółowego harmonogramu
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne) 25 IX 2014
 Zebranie rodziców uczniów klas II i III 26 IX 2014
 Wywiadówka ogólnoszkolna 27 XI 2014
 Śródroczne zebrania z rodzicami 21-22 I 2015
 Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  16 IV 2015
 Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  15 - 17 VI 2015
 Posiedzenie Rady Rodziców  29 IX 2014
 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2013/2014  29 VIII 2014
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  20 I 2015
 Plenarne śródroczne posiedzenie R.P.  23 I 2015
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  21 IV 2015
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  23 VI 2015
 Plenarne roczne posiedzenie R.P.  25/26 VI 2015
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg.planów pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości 10 XI 2014
Jasełka Bożonarodzeniowe 19 XII 2014
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej 22 I 2015
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 IV 2015
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I 25 IX 2014
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 X 2014
 Uroczyste obchody Święta Szkoły 15 XII 2014
 Pożegnanie absolwentów szkoły 24 IV 2015
 Etap okręgowy  OWiUB  III 2015
 Studniówka  I 2015
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW 9 - 10 IX 2014
 DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO
VI 2015
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ, TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 PREORIENTACJA
 III-V 2015
 XI 2014 - III 2015
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2014
 I 2015

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

02 I 2015

07 I 2015
5 VI 2015
4, 5, 6 V 2015
15 VI 2015
22 VI 2015